Kapcsolat...

Elérhetőségek, telefon, fax, e-mail...

Csukás a Facebookon

Csukás webkamera

Részletek »»
Téli iskola 1938
Csukás Alapítvány
Az Alapítványt 1999-ben alapította Dr. Szabó-Kozár János, aki 1953 és 1983 között tanított iskolánkban. Az Alapítvány egyik célja a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása.
Adószáma:
18537822-1-08
Részletek »»
Csukás Magazin 2011-től
2011.03.07.-én jelent meg először a
Csukás Magazin
Részletek »»
Csukás évkönyv
Iskolánk évkönyve 2010 februárjában jelent meg. Kapható:
titkarsag@csukas.eu
Részletek »»
Jó ez a szakma

Gépésztechnikus képzés
Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ 5452502 0010 5402 (2 év)

Érettségire épülő képzés
Az első négy évben zömében közismereti tárgyakat tanulnak tanulóink / magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, német vagy angol nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés /. A 9-10. évfolyamokon pályaorientációs, a 11-12. évfolyamokon szakmacsoportos alapozó tantárgyakkal egészül ki az oktatás. Vontató vezetői vizsgát tesznek.
A negyedik év végén érettségi vizsgát tesznek.
Sikeres érettségi után továbbtanulhatnak főiskolákon, egyetemeken, vagy folytathatják tanulmányaikat iskolánkban, ahol 2 év múlva gépésztechnikus vizsgát tehetnek.

A gépésztechnikus szakon a tanulók tanulmányaik során megismerkednek a mezőgazdasági erő és munkagépek felépítésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával, valamint elsajátítják a növénytermesztési - és az állattenyésztési technológiákat. A szakmai tudást gyakorlatközpontú oktatás keretében az iskola tanműhelyeiben, tangazdaságában, gazdálkodóknál, szervizműhelyekben szerezhetik meg.
A tanulók hetente 3 napon, elméleti órákon, 2 napon gyakorlati foglalkozásokon vesznek részt.
A szakmai végzettség megszerzése a felsőoktatási felvételi eljárás során 30 többlet pontot jelent.

Mezőgazdasági gépész képzés
Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító OKJ 3152101 0010 3103

Szakiskolai képzés
A szakiskolát választó tanulóink az első 2 évben zömében közismereti tárgyakat tanulnak / magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, német nyelv, informatika, fizika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés /, amelyek a 9. évfolyamon pályaorientációs, a 10. évfolyamon pedig szakmacsoportos alapozó tárgyakkal egészülnek ki.
Az alapozó szakaszt követő két évben kerül sor a szakmai képzésre elméleti és gyakorlati oktatás keretében.
Tanulmányaik során megismerkednek a mezőgazdasági erő és munkagépek felépítésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával. Vontató vezetői vizsgát tesznek.
A 11. évfolyamon 4 hetes nyári szakmai gyakorlaton vesznek részt.
A 12. évfolyam végén a tanulók szakmunkás bizonyítványt kapnak.

2013. szeptember 1-től már nem indított szak
Nyelvi előkészítő évfolyam

Érettségire épülő képzés
Iskolánkban a 2004/2005-ös tanévben indult ez a képzési forma, amely 1 éves intenzív informatika és idegennyelv-oktatásra épül, kiegészítve mindezt a készségeket, képességeket fejlesztő tárgyakkal.
A tanulók két idegen nyelv közül választhatnak (német vagy angol), és a választott nyelvet heti 14 órában tanulják. Az informatika oktatása 9. évfolyamon heti 4 órában történik.
A nyelvi előkészítő évfolyam legfontosabb feladata a nyelvoktatás. Célunk olyan szintre fejleszteni a tanulók nyelvtudását, hogy a szakközépiskola negyedik évfolyamának végére közép- vagy felsőfokú nyelvvizsgát tudjanak tenni.

Az intenzív informatika oktatás eredményeként a tanulók ECDL vizsgát tehetnek.
A nyelvi előkészítő után a diákok normál szakközépiskolai osztályban folytathatják tanulmányaikat, ahol kétféle szakmacsoportos alapozás közül választhatnak: kereskedelmi-marketing vagy műszaki informatika.

Angol nyelvi előkészítő évfolyam (1év) + szakközépiskola (4 év)
Német nyelvi előkészítő évfolyam (1év) + szakközépiskola (4 év)

A nyelvi előkészítő évet követő 4 évben érettségire és felsőfokú továbbtanulásra készítjük fel a tanulókat a szakközépiskola évfolyamaihoz hasonlóan.

Létszámtól függően a szakmai alapozás gazdasági informatikus
és kereskedelem-marketing szakmacsoportban történik.

2013. szeptember 1-től már nem indított szak
Dísznövénykertész képzés

Dísznövénykertész (3 év). OKJ 33 622 01 1000 0000

Szakiskolai képzés
Iskolánkban a 2005/2006-os tanévtől kezdődően képezünk dísznövénykertész szakmunkásokat.
A dísznövénykertészek a szakiskolai osztály csoportjaként 2 éves alapozó oktatás után kezdik meg 3 éves szakmai tanulmányaikat. A szakmai képzés ideje alatt 2 nap elméleti és 3 nap gyakorlati oktatáson sajátítják el a szakmát.
A képzés célja, hogy önálló munkára, alkotásra képes, csoportok munkáját irányítani tudó szakembereket neveljen, alkalmas legyen termesztési, parképítési és fenntartási feladatok megoldására.

A képzés része a virágkötészettel kapcsolatos ismeretanyag is.
A képzés gyakorlat centrikus, közel 60%-a a tanítási időnek gyakorlati foglalkozás, melyet az iskolában, üzemeknél, vállalkozásoknál, virágboltokban tölti el a tanuló.

A képzés része a 4 hetes nyári gyakorlat. Ezt részben a tanuló által kiválasztott gyakorlóhelyen, részben pedig az iskola által kijelölt helyen töltik a tanulók.
A dísznövénykertészek számára - akárcsak a többi szakmai képzési területen - lehetőség van külföldi szakmai gyakorlatra is. Ezt az iskola Németországban szervezi meg a tanulóknak a LEONARDO pályázat segítségével.

2013. szeptember 1-től már nem indított szak
Lótartó és lótenyésztő képzés

Lótartó és tenyésztő (2év). OKJ 31 621 04 0000 0000

Szakiskolai képzés
Iskolánk a 2004-2005-ös tanévben új szakképzési kínálattal bővítette oktatási palettáját, ekkor került sor a lovász szakképzés bevezetésére.
Célul tűztük ki, hogy olyan lovakat szerető szakembereket képezünk, akik maradéktalanul elsajátítják a lótartás és lótenyésztés, továbbá a versenyhasználat elméleti és gyakorlati ismereteit.
Önállóan is képesek elvégezni a lovak szakszerű ápolását, gondozását, istállómunkáit, takarmányozását, szaporítását, felnevelését és a lótartáshoz, illetve lótenyésztéshez kapcsolódó önálló vállalkozói tevékenységet tudnak létrehozni, működtetni.

Alapfokú szinten megtanulják a lovaglást és fogathajtást. Képessé válnak tehetségüktől függően verseny- és sporttevékenységre, valamint a lovak alapfokú belovaglására, kezdő lovasok oktatására.
Céljaink megvalósításához kiváló partnerre találtunk a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. Rábaközi Erdészetének vezetésében, mert lehetővé tették, hogy Göbösmajori telepük legyen iskolánk lótenyésztőinek gyakorló központja.
Göbösmajor ideális gyakorlóhely, mert az ott tenyésztett nagyobb létszámú nóniusz lóállomány lovaglásra és fogathajtásra egyaránt alkalmas. A szakszerű tenyésztői munka és a csikónevelés elsajátítása is biztosított.
Gyakorlati képzésünk másik támogatója a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Nagycenki Teljesítményvizsgáló Állomása. Tanulóink az elismert lovas szakember és tankönyvíró, Thomka Iván (telepvezető) irányítása mellett töltik gyakorlatukat Nagycenken.
Ezen a helyszínen egy más irányú lótenyésztő munkát ismerhetnek meg. A telepen szinte folyamatosan zajlik a „mén szemle” és a „ménvizsga”.