Kapcsolat ...

Elérhetőségek, telefon, fax,
e-mail ...

Részletek »» 

kréta
 
 
Csukás Alapítvány

Az Alapítványt 1999-ben alapította Dr. Szabó-Kozár János, aki 1953 és 1983 között tanított iskolánkban. Az Alapítvány egyik célja a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása.
Adószáma:
18537822-1-08

Részletek »»
 
Csukás évkönyv 2008
Részletek »»
 
Tangazdaság

Tangazdaság története

A gyakorlati oktatást szolgáló tangazdaságot 1950 őszén a helyi állami gazdaságból alakították ki. Tiszteletre méltó elődeink hátra maradt írásaiból kiviláglik: a "tangazdaság" a kezdet kezdetén 4 község határában, 40 tagban volt található. Könnyen elképzelhető, hogy milyen próbát jelentett a területek elérése. 1951 elején a tangazdaság vezetője Szakácsi József az iskola vezetőjével dr. Gábos Dénessel együtt arra törekedett, hogy minél előbb központi majorra tegyenek szert.

Ez idő tájt a tangazdaság fő profilját a tejhasznú szarvasmarha-tenyésztés, hízósertéstenyésztés képezte. 1953-ra készült el a tangazdaság majorjának kijelölése, épületeinek megtervezése. 1954-ben érték el, hogy a 834 hektár végre egy tagban található Szilsárkány északi, Csorna déli határában. Az ötvenes évek közepén és második felében a majorban baromfiistálló, sertésfiaztató, süldőnevelő, borjúnevelő, növendékistálló és lóistálló épült.

Változtak a gazdálkodás adottságai 1960-ban. A Magtermelő Vállalat felszámolta szárföldi üzemegységét. Földterületét, valamint Petlend-majori tábláit a tangazdaságnak ajánlotta föl. A tangazdaság a 60-as években 1458 hektár földön gazdálkodott. A központi major is tovább épült, a munkafeltételek javultak, az oktatómunka tárgyi gyakorlati eszközei gyarapodtak. Egyre nagyobb szerep jutott az erő- és munkagépeknek nemcsak a növénytermesztési, hanem az állattenyésztési ágazatban is.

Sokat fejlődött a gépesítés, a lófogatra alapozott talajművelést és szállítást felváltották az erőgépek. Az 50-es évek elején megjelenő körmös traktorokat felváltották a zetorok, Szuper-Zetorok, a DT-54-es és DT 100-as lánctalpas traktorok. A talajművelés korszerű gépei mellett megjelentek a vetés, tápanyag-utánpótlás, a növényvédelem és a betakarítás korszerű gépei.

1967-ben készült el a központi majorban a naposi szolgálatra beosztott tanulók részére egy minden igényt kielégítő szálláshely. A 70-es évtized újabb próbákat hozott. A termelőszövetkezetek egyesültek, kialakultak a jelenleg is látható üzemméretek. E folyamat a tangazdaságot sem kerülte el, hagyományos szerepe megváltozott, a Rábamenti Állami Gazdaság /Répcelak/ tankerülete lett.

1980-ban a központi major területén új tanműhely épült. Az építés és berendezés költségét a gazdaság részben a pályázat útján elnyert 2,5 millió forintból, részben saját fejlesztési alapjából teremtette elő.

A tanulók gyakorlati oktatását 1950-től 20 éven át a csornai tangazdaság látta el, mely már nem felelt meg az oktatás követelményeinek. A gyakorlati oktatás tárgyi feltételei évekig nem voltak kielégítőek. 1987-ben kezdődött az iskola területén a tanműhely építése, emeleti részén a tornaterem kapott helyet. 1988-ban került sor az átadásra.

Telephelyünk területének bővítéséhez 5,5 millió Forinttért további belterületi ingatlant vásároltunk. Megkezdődött a már meglévő épületeink felújítása, telephelyünk belső terepviszonyainak rendezése.

1996 a csarnok építés kezdete. A gazdálkodás egyéb feltételeinek (gabonatárolás, tisztítás, raktározás) biztosítására 1997-ben felépült egy 540 négyzetméteres fedett csarnok 10 millió forint beépítési értékkel.

A termesztéstechnológiai feladatok elvégzéséhez rendelkezünk, megfelelő erő- és munkagépparkkal.

A kezelésünkbe került 70 hektár területen törekszünk a vetésszerkezet olyan kialakítására, hogy megjelenítsük a régiónkban termelt növényféleségeket.

Kialakításra került 0,4 hektáros területen egy gyakorlókert, ahol burgonyát, zöldségféléket termesztünk, valamint itt kaptak helyet a tanparcellák és a gyümölcsfák.

A tangazdaság, mint a gyakorlati oktatás színtere

Napjainkban rohamos fejlődés mutatkozik a mezőgazdasági gépgyártás, és ezen belül különösen a precíziós gazdálkodás területén, ezért különösen nagy gondot kell fordítani a mezőgazdasági gépészek mind szélesebb körű ismeretszerzésére.

Tangazdaságunkban igyekszünk megismertetni tanulóinkat a kor legújabb technikáival és termesztéstechnológiai elemeivel. A diákok a gyakorlati képzésük nagy részét itt töltik, így lehetőségük van a termelőmunkában való aktív közreműködésre. Tanulóink átláthatják a termelés közgazdaságtani hátterét is, és jól felszerelt tanműhelyeinkben elsajátíthatják a gépjavítás különböző mozzanatait.

Az elmúlt tíz év során jelentős változások mentek végbe a mezőgazdasági üzemek termelésszerkezetében. A gazdaságok jelentős részében háttérbe szorult az állattenyésztés. Mindezen folyamatok hatása iskolánkban is érezhető. Részben talán ezzel magyarázható, hogy 2004-től a tanulói érdeklődés hiányában szüneteltetjük a tanistállói termelést, az állatállományt pedig értékesítettük. Ezzel együtt iskolánkban megszűnt a mezőgazdasági technikus képzés is.

Az utóbbi években jelentős mértékben megváltozott a növénytermesztési ágazat vetésszerkezete is, mind nagyobb teret hódított az őszi káposztarepce a cukorrépa és a kertészeti növények rovására.

Az elmúlt években újabb 70 hektár termőfölddel nőtt az általunk művelt területek nagysága, így közel 150 hektáron folytatunk szántóföldi termelést. Vetésszerkezetünk 50 százalékban kalászos gabonát, 20 százalékban őszi káposztarepcét, 10 százalékban napraforgót és 20 százalékban kukoricát tartalmaz.

Az elmúlt 10 évben jelentős fejlesztéseket hajtottunk végre a gépesítés terén. A költségeket részben pályázati forrásból, részben a vállalkozásoktól kapott szakképzési hozzájárulásokból fedeztük.  A fejlesztések összértéke megközelíti a 100 millió forintot. Befejeződött a Tangazdaság úthálózatának, közműveinek kiépítése. Felújítottunk egy tároló színt, és zárt raktárt alakítottunk ki. Mintegy 5 millió forintot vett igénybe annak a 600 négyzetméteres fedett tárolónak az építése, amit forráshiány miatt még nem sikerült befejezni. Magtisztító berendezést vásároltunk 2 millió forint értékben, szálastakarmány betakarító gépsort 8 millió forintért, nagy teljesítményű John Deere traktort 19 millióért, New Holland traktort 10 millióért, permetezőgépet 3, 5 millió forintért és különböző talajművelő gépeket 10 millió forint értékben.

A tangazdaság gépparkjába tartozik még egy 15 millió forint értékű New Holland  T5050 homlokrakodóval felszerelt traktor, egy 7 millió forint értéket képviselő Monosem  szemenként vetőgép, egy 2, 5 millió forintos  3 fejes réselt kormánylemezes Vogel&Noot váltva forgató eke, egy 4 millió forintos Fliegel pótkocsi, valamint egy 2, 5 millió forint értékű Cambridge henger. Ezek a gépek szintén az elmúlt évek fejlesztésének eredményeként kerültek a Tangazdaságba.

A Tanműhelyünkben is megtalálhatók azok a berendezések, amelyek a korszerű szakmai képzés megvalósításához elengedhetetlenek. Az utóbbi időben több új berendezés vásárlására került sor, például esztergapad, fém szalagfűrész, marógép, hidraulika próbapad, elektromos próbapad és különféle kéziszerszámok.

Tangazdaságunk és Tanműhelyünk megfelel a kor elvárásainak, hiszen valóban a legmodernebb gépekkel és berendezésekkel segítjük tanulóinkat a naprakész szakmai ismeretek elsajátításában.