Kapcsolat ...

Elérhetőségek, telefon, fax,
e-mail ...

Részletek »» 
Csukás a Facebookon
Csukás webkamera
Csukás Alapítvány

Az Alapítványt 1999-ben alapította Dr. Szabó-Kozár János, aki 1953 és 1983 között tanított iskolánkban. Az Alapítvány egyik célja a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása.
Adószáma:
18537822-1-08

Részletek »»
 
Csukás évkönyv 2008
Részletek »»
 

A Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola
felvételi tájékoztatója
a 2019 - 2020-as tanévre

Nyilt napok

2018. november 15. csütörtök 14:30
2018. november 20. kedd 14:30
Helyszín: iskolánk tornaterme

A 2019 / 20-as tanévre felvehető tanulók rangsora 2019.03.10-től elérhető

0011 kód mezőgazdasági gépésztechnikus >>>
0021 kód megőgazdaségi gépész >>>
0022 kód gazda >>>
0023 kód családi gazdálkodó >>>
0024 kód kertész >>>
0025 kód hegesztő >>>


Képzési szerkezetek a 2019 -2020-as tanévben

 

Tájékoztató

Iskola neve: Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola

Iskola címe: 9300 CSORNA, Kórház utca 28

Telefon: 96-261-255* 101

E-mail: titkarsag@csukas.eu

Igazgató: Perlaki Sándor - perlaki.sandor@csukas.eu

Pályaválasztási felelős: Némethné Paksi Irén igazgatóhelyettes - nemethne.paksi.iren@csukas.eu

Pályaválasztási felelős: Vadas Zoltán igazgatóhelyettes - vadas.zoltan@csukas.eu

OM azonosító: 202828

Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu

Facebook: www.facebook.com/csukascsorna

Tanulmányi területek

Szakgimnáziumi képzés 4 év

0011. kódszám mezőgazdasági gépésztechnikus - mezőgazdasági szakmacsoport,                                                   mezőgazdasági gépész ágazat

9-12. évfolyamokon a tanulók a közismereti és szakképzési kerettantervnek megfelelően közismereti, valamint szakmai elméleti és gyakorlati ismereteket is tanulnak. Az érettségi megszerzéséig az időkeret 60 százalékában közismereti tárgyakat oktatunk a Nemzeti Alaptanterv előírásainak megfelelően. A képzés első négy évében főként az érettségire készülnek tanulóink, a szakmai alapozás mellett.  A 12. év végén érettségi vizsgát tesznek a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, német vagy angol nyelv, valamint az ágazatnak megfelelő szakmai érettségi tárgyból. Ezen kívül egyéb választott tárgyból is lehet érettségizni, mint pl.: fizika, biológia, földrajz, informatika. Az érettségire való felkészítés az igényeknek megfelelően közép vagy emelt szinten történik. A lemaradókat korrepetáláson vagy egyéni foglalkozás keretében segítjük a felzárkózásban.

A középiskolai évfolyamok sikeres elvégzésével, és az érettségi megszerzésével agrárvállalkozó szakképesítés szerezhető meg, amellyel az alábbi munkakörök tölthetők be: állat és növénytermesztő, ökogazda, önálló gazda, őstermelő. A végzettek családi méretű vállalkozások jogszerű működtetésére válnak képessé gazdálkodási, adózási ismereteik birtokában.
Diákjaink az érettségi vizsgát követően, a 13. szakképzési évfolyamon sajátíthatják el a mezőgazdasági gépésztechnikus vizsga követelményeit, és 1 év alatt Mezőgazdasági gépésztechnikus (OKJ 54 521 05) szakképesítést szerezhetnek. Azok a tanulók, akik nem agrárgépész ágazatban végezték korábbi tanulmányaikat 2 év alatt kaphatnak technikus bizonyítványt.

A gépésztechnikus szakon tanulók megismerkednek a mezőgazdasági gépek (erőgépek és munkagépek) működésével, karbantartásával, javításával és üzemeltetésével. Ezen kívül mezőgazdasági és vállalkozási alapismereteket is elsajátítanak. A szakmai gyakorlatokat iskolánk és a tangazdaság tanműhelyeiben töltik. A végzett tanulók egyéni vállalkozóként és alkalmazottként mezőgazdasági üzemekben, szolgáltatóknál, valamint egyéb műszaki területen is elhelyezkedhetnek, vagy a felsőoktatásban tanulhatnak tovább.


Szakközépiskolai képzés 3 év

A szakközépiskolai képzés időtartama 3 év, amelyben a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. A közismereti tárgyakat évfolyamonként az időkeret 33 %-ban oktatjuk. Szakközépiskolai képzés keretében két szakma közül választhatnak az általános iskolát eredményesen befejező tanulók.

 

0021. kódszám mezőgazdasági gépész - mezőgazdasági szakmacsoport,                                                                 agrárgépész ágazat

OKJ száma: 34 521 08

A képzésben résztvevők elsajátíthatják a mezőgazdaságban használatos gépek szerelését, karbantartását és üzemeltetését. A szakmai vizsgát követően egy tanév alatt mezőgazdasági gépjavító szakképesítést is szerezhetnek a továbbtanulók. A végzett szakmunkások elsősorban különböző mezőgazdasági vállalkozásoknál gépüzemeltető és javító munkakörben tudnak elhelyezkedni, valamint gépforgalmazó cégeknél szervizelési feladatokat is elláthatnak.
Támogatott szakma, ezért a tanulók ösztöndíjra jogosultak tanulmányi eredményeik alapján.

 

0022. kódszám: gazda - mezőgazdasági szakmacsoport, mezőgazdaság ágazat

OKJ száma: 34 621 01

A gazdaképzés átfogó ismereteket ad a mezőgazdasági tevékenységekről, az állattartás, növénytermesztés, kertészet, gépüzemeltetés területeiről. A végzett szakemberek a megszerzett tudás illetve szakmai végzettség birtokában képesek önállóan vezetni és működtetni gazdaságukat, valamint jogosulttá válnak különböző mezőgazdasági pályázatokon indulni, bekapcsolódhatnak a falusi túrizmus és vendéglátási tevékenységekbe is. Ezen kívül különböző mezőgazdasági vállalkozásoknál állattenyésztésben, növénytermesztésben, vagy akár kertészetben is elhelyezkedhetnek.

Tanulmányaik végén a tanulók szakmai vizsgát tesznek.

0023. kódszám: családi gazdálkodó – mezőgazdaság szakmacsoport, mezőgazdaság ágazat
OKJ száma: 34 814 01

A családi gazdálkodó a családi gazdálkodási rendszerben, elsősorban őstermelői körülmények között megszervezi, irányítja és elvégzi a kertészeti növények termelésével, a gazdasági és egyéb háziállatok tartásával, gondozásával, a termékek értékesítésre előkészítésével, értékesítésével kapcsolatos munkákat. Családellátóként elsődleges feladata saját háztartásának vezetése, családjának ellátása, gyermekeinek nevelése, gondozása, beteg családtagjainak ápolása. Ismeretei birtokában képes idegen családok háztartási feladatainak szervezésére, felügyeletének ellátására, illetve részfeladatainak elvégzésére.

0024 kódszám: kertész - mezőgazdaság szakmacsoport, kertészet és parképítés ágazat
OKJ száma: 34 622 02


A végzett kertész képes lesz szőlő- és gyümölcsültetvények létesítésére, annak gondozására, zöldségnövények szaporítására és gondozására szabadföldi és zárttéri termesztésben egyaránt.
A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése szintén a feladatai közé tartozik. A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását is.

0025 kódszám: hegesztő – gépészet szakmacsoport, gépészet ágazat
OKJ száma: 34 521 06

A képzés során a tanulók megismerkednek a fém alkatrészek hegesztésével és vágásával. A végzést követően képessé válnak a gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágásra vagy egybe- olvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével működő gépek, eszközök működtetésére. Megtanulják olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, képessé válnak a hegesztés önellenőrzését elvégezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után.
Ismereteik birtokában elkészíthetik acélból és egyéb fémekből készült szerkezeti elemek, lemezek egymáshoz rögzítését. A szakképesítés megszerzése után mezőgazdasági és gépipari vállalatok gépalkatrészeinek gyártásával, a fémszerkezetek kialakításával valamint a fémmegmunkáló gépek üzemeltetésével foglalkozhatnak.

A szakközépiskolai tanulók 3 éves tanulmányaik végén szakmai vizsgát tesznek.
A szakmai bizonyítvány megszerzése után a szakközépiskolát végzett tanulók választás szerint 2 éves érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt az érettségi bizonyítvány megszerzése céljából.


 

Szorgalmas, tehetséges tanulóinkat szakkörökön, tanórán kívüli foglalkozásokon készítjük fel szaktárgyi versenyekre. Ennek eredményeképpen országosan is kiemelkedő eredményeket érnek el a szakmai tanulmányi versenyeken, de szép eredményekkel büszkélkedhetnek diákjaink a sport és kulturális vetélkedőkön is.

A gépész és gazda tanulók esetében a szakmai vizsga feltétele a vontatóvezetői jogosítvány megszerzése, a tanulók kedvezményesen szerezhetik meg tanulmányaik mellett a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványt.

Az iskola biztosítja a szakközépiskola és a szakgimnázium közti átjárás lehetőségét a képzés korai időszakában.

Modern gépparkkal, jól működő tangazdasággal rendelkezünk, számítógépes szaktantermeink korszerű gépekkel felszereltek, a modernizálás folyamatos. Tornaterem, kondi terem, kézilabdapálya áll a tanulók rendelkezésére. A távol lakó tanulóknak a szépen gondozott park közepén álló felújított kollégiumban tudunk elhelyezést biztosítani.

Letölthető tájékoztató (pdf) és a felvételi eljárás rendje 2019-2020-as tanévre »»