Kapcsolat ...

Elérhetőségek, telefon, fax,
e-mail ...

Részletek »» 

kréta
 
 
Csukás Alapítvány

Az Alapítványt 1999-ben alapította Dr. Szabó-Kozár János, aki 1953 és 1983 között tanított iskolánkban. Az Alapítvány egyik célja a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása.
Adószáma:
18537822-1-08

Részletek »»
 
Csukás évkönyv 2008
Részletek »»
 

Kisalföldi ASzC Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

felvételi tájékoztatója a 2021 - 2022-as tanévre

Nyílt napok
Idén sajnos a járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a személyes részvételt a nyílt napokon. De próbálunk betekintést engedni az iskola mindennapjaiba, színes bemutatókkal folyamatosan bővítjük iskolánk honlapját, facebook oldalát.
Várunk minden érdeklődőt az interneten!
Amennyiben kérdés merülne fel, ezekre telefonon vagy emailben tudunk válaszolni. Keressenek minket bátran!

 

A 2021 / 22-es tanévre felvehető tanulók rangsora

0011 kód mezőgazdasági. gépésztechnikus (technikum)>>>
0021 kód mezőgazdasági gépész (szakképző iskola) >>>
0022 kód gazda (szakképző iskola) >>>
0023 kód kertész (szakképző iskola) >>>
0024 kód hegesztő (szakképző iskola) >>>

Képzési szerkezetek a 2021 -2022-es tanévben

 

Tájékoztató

Iskola neve:Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum Csukás Zoltán Mezőgazdasági Technikum és Szakképző Iskola

Iskola címe: 9300 CSORNA, Kórház utca 28

Telefon: 96-261-255* 101

E-mail: titkarsag@csukas.eu

Igazgató: Perlaki Sándor - perlaki.sandor@csukas.eu

Pályaválasztási felelős: Némethné Paksi Irén igazgatóhelyettes - nemethne.paksi.iren@csukas.eu

Pályaválasztási felelős: Vadas Zoltán igazgatóhelyettes - vadas.zoltan@csukas.eu

OM azonosító: 030728

Honlap: http://www.csukas.sulinet.hu

Facebook: www.facebook.com/csukascsorna

Tanulmányi területek

Technikum 5 év

0011 kódszám mezőgazdasági gépésztechnikus - mezőgazdasági ágazatt, agrárgépész terület      

A technikus képzés ötéves, amely egyesíti a gimnázium és szakmatanulás előnyeit. A 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés folyik, majd az ágazati alapvizsga után történik a szakmaválasztás. Magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből ugyanazt a tananyagot kell elsajátítani, mint a gimnáziumban. Ezekből a közismereti tárgyakból érettségi vizsgával zárul az oktatás. Az ötödik év végén, a sikeres érettségi és szakmai vizsga után a végzettek érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet kapnak. A 12. év végén a tanulók 3 tárgyból előrehozott érettségit tehetnek, így az utolsó évben már csupán egy tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, a szakmai vizsga pedig beszámít az érettségi tárgyak közé.
Az ágazati képzésben az ösztöndíj mértéke az adott évben érvényes minimálbér 5%-a, 11. évfolyamtól pedig a tanulmányi eredménytől függ.

A képzési követelmények teljesítése után megszerezhető szakképzettség a mezőgazdasági gépésztechnikus (Szakma azonosító száma: 5 0810 17 08

A gépésztechnikus szakon tanulók megismerkednek a mezőgazdasági gépek (erőgépek, munkagépek, önjáró betakarító gépek, mezőgazdasági rakodógépek) működésével, karbantartásával, javításával, üzemeltetésével, valamint a diagnosztikai eszközök használatával. Továbbá megismerkednek a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai rendszerekkel, valamint mezőgazdasági és vállalkozási alapismereteket is elsajátítanak. A szakmai gyakorlatokat iskolánk és a tangazdaság tanműhelyeiben, valamint külső mezőgazdasági vállalkozásoknál töltik a tanulók. A képzésben résztvevők vontatóvezetői jogosítványt szereznek.
A végzett tanulók egyéni vállalkozóként és alkalmazottként mezőgazdasági üzemekben, szolgáltatóknál, valamint egyéb műszaki területen is elhelyezkedhetnek, vagy a felsőoktatásban tanulhatnak tovább.


Szakképző iskolai képzések 3 év

A szakképző iskolai képzés időtartama 3 év, amelyben a közismereti oktatással párhuzamosan szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik. Az ágazati ismereteket adó 9. évfolyamot követően történik a szakmaválasztás. Az ágazati képzésben az ösztöndíj mértéke az adott évben érvényes minimálbér 10%-a, a szakképző évfolyamokon (10. évfolyamtól) pedig a tanulmányi eredménytől függ.

Szakképző iskolai képzés keretében az alábbi szakmák közül választhatnak az általános iskolát eredményesen befejező tanulók.

 

0021 kódszám mezőgazdasági gépész - mezőgazdaság és erdészet ágazat                                                              

Szakma azonosító száma: 4 0810 17 07

A képzésben résztvevők elsajátíthatják a mezőgazdaságban használatos gépek szerelését, karbantartását és üzemeltetését. Feladatai közé tartozik az üzemzavarok elhárítása is.
A végzett szakmunkások elsősorban különböző mezőgazdasági vállalkozásoknál gépüzemeltető és javító munkakörben tudnak elhelyezkedni, valamint gépforgalmazó cégeknél szervizelési feladatokat is elláthatnak

 

0022 kódszám: gazda - mezőgazdaság és erdészet ágazat (növénytermesztő szakmairány)

Szakma azonosító száma: 4 0811 17 04

A gazdaképzés átfogó ismereteket ad a mezőgazdasági tevékenységekről, a mezőgazdasági munkák végzéséhez szükséges állattartás, növénytermesztés, kertészet, gépüzemeltetés területeiről. A végzett szakemberek a megszerzett tudás illetve szakmai végzettség birtokában képesek önállóan vezetni és működtetni gazdaságukat, valamint jogosulttá válnak különböző mezőgazdasági pályázatokon indulni, bekapcsolódhatnak a falusi turizmus és vendéglátási tevékenységekbe is. Ezen kívül különböző mezőgazdasági vállalkozásoknál állattenyésztésben, növénytermesztésben, vagy akár kertészetben is elhelyezkedhetnek.

 

0023 kódszám: kertész - mezőgazdaság és erdészet ágazat
Szakma azonosító száma: 4 0812 17 05

A végzett kertész képes lesz szőlő- és gyümölcsültetvények létesítésére, annak gondozására, zöldségnövények szaporítására és gondozására szabadföldi és zárttéri termesztésben egyaránt.
A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben fizikai erőkifejtést is igénylő termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése szintén a feladatai közé tartozik.
A szakképesítés megszerzése lehetővé teszi önálló vállalkozás indítását is.

 
0024 kódszám: hegesztő – gépészet ágazat
Szakma azonosító száma 4 0715 10 08

A képzés során a tanulók megismerkednek a fém alkatrészek hegesztésével és vágásával. A végzést követően képessé válnak a gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágásra vagy egybe- olvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével működő gépek, eszközök működtetésére. Megtanulják olvasni a műszaki rajzokat és a kapcsolódó utasításokat, képessé válnak a hegesztés önellenőrzését elvégezni a munka megkezdése előtt, alatt és befejezése után.
Ismereteik birtokában elkészíthetik acélból és egyéb fémekből készült szerkezeti elemek, lemezek egymáshoz rögzítését. A szakképesítés megszerzése után mezőgazdasági és gépipari vállalatok gépalkatrészeinek gyártásával, a fémszerkezetek kialakításával valamint a fémmegmunkáló gépek üzemeltetésével foglalkozhatnak

 

A szakképző iskolai tanulók 3 éves tanulmányaik végén szakmai vizsgát tesznek.
A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 éves érettségire felkészítő képzésben vehetnek részt az érettségi bizonyítvány megszerzése céljából.


Szorgalmas, tehetséges tanulóinkat szakkörökön, tanórán kívüli foglalkozásokon készítjük fel szaktárgyi versenyekre. Ennek eredményeképpen országosan is kiemelkedő sikereket érnek el a szakmai tanulmányi versenyeken, de szép eredményekkel büszkélkedhetnek diákjaink a sport és kulturális vetélkedőkön is.
A gépésztechnikus és gépész tanulók esetében a szakmai vizsga feltétele a vontatóvezetői jogosítvány megszerzése, a tanulók kedvezményesen szerezhetik meg tanulmányaik mellett a mezőgazdasági vontatóvezetői jogosítványt.
Az iskola biztosítja a szakképző iskola és technikum közötti átjárás lehetőségét a 9. évfolyam után.
Modern gépparkkal, jól működő tangazdasággal rendelkezünk, számítógépes szaktantermeink korszerű gépekkel felszereltek, a modernizálás folyamatos. Tornaterem, kondi terem, kézilabdapálya áll a tanulók rendelkezésére. A távol lakó tanulóknak a szépen gondozott park közepén álló felújított kollégiumban tudunk elhelyezést biztosítani.

Letölthető tájékoztató (pdf) és a felvételi eljárás rendje 2021-2022-as tanévre »»