Kapcsolat ...

Elérhetőségek, telefon, fax,
e-mail ...

Részletek »» 
Csukás a Facebookon
Csukás webkamera
Csukás Alapítvány

Az Alapítványt 1999-ben alapította Dr. Szabó-Kozár János, aki 1953 és 1983 között tanított iskolánkban. Az Alapítvány egyik célja a tehetséges, kiváló eredményt elért tanulók támogatása, jutalmazása.
Adószáma:
18537822-1-08

Részletek »»
 
Csukás évkönyv 2008
Részletek »»
 

In memoriam Dr. Szabó-Kozár János


1922 - 2012

2012. január 11-én elhunyt Dr. Szabó-Kozár János, a csornai Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola nyugalmazott igazgatóhelyettes tanára Celldömölkön.
Megrendüléssel értesültek tisztelői, egykori kollégái és régi diákjai a szomorú hírről. A tanár úr nemzedékeknek tanította a gazdálkodás fortélyait, a nagyapáknak levelező tagozaton, később a fiaiknak és unokáiknak nappali tagozaton.

Dr. Szabó-Kozár János 1922. november 16-án született a Somogy megyei Torvajon. 1942-ben érettségizett Budapesten Mezőgazdasági Középiskolában, majd minisztériumi ösztöndíjjal megkezdte tanulmányait a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián. 1944-1945-ig katonai szolgálatot teljesített, 1947-ig szovjet hadifogságban volt. Hazajőve folytatta az akadémiai tanulmányait és agrármérnöki oklevelet szerzett 1948-ban. 1951-ig a Földművelésügyi Minisztérium megbízásából különböző tanfolyamokon oktatott Budapesten és Mosonmagyaróváron.
1951-ben került a csornai Mezőgazdasági Technikumhoz tanári munkakörbe.

Visszaemlékezéseiben így ír erről az időszakról:

„Ma már elmondhatom, hogy én, a fiatal kezdő tanár olyan kollégákkal dolgozhattam együtt, akikre csak szeretettel és tisztelettel tudok visszaemlékezni. Miután befogadtak, munkámban segítettek. Mindnyájukat, mint jó szakembereket, tanítványaikért dolgozó, kiváló pedagógusokat ismertem meg. Nem volt véletlen, hogy az ország mezőgazdasági technikumai között mindig az élen jártunk. Tanulóink az országos tanulmányi versenyeken az első helyezettek között szerepeltek. (Az sem volt véletlen, hogy a földművelésügyi miniszter saját rokon gyermekét iskolánkba íratta.)”

1960-ban kitűnő eredménnyel elvégezte az Agrártudományi Egyetem tanárképző szakát. 1968-ban védte meg doktori disszertációját „Summa cum laude” eredménnyel. Az iskolai tevékenysége mellett a tanárképző intézet vezető tanára, tagozatvezető, gyakorlati oktatásvezető, majd 1972-től nyugdíjba vonulásáig igazgatóhelyettesi beosztásban dolgozott.

Dr. Szabó-Kozár János mögött hosszú és tiszteletre méltó tanári pálya állt.
Neve fogalommá vált a mezőgazdasági szakképzésben.
Egész pályáját igényesség, végtelen felelősségtudat jellemezte. Kiváló előadókészsége, egyenes jelleme és szavahihetősége legendás volt. Megjelenésében és viselkedésében is példát mutatott tanítványainak. Szerénységével, kiváló szakmai tudásával sok jeles, ma is aktív mezőgazdasági szakember elindításában volt része. Nem csak oktatott, de a szakma gyakorlati alkalmazását is kitűnően ismerte. A 60-as években az oktatás mellett ellátta a tangazdaság agronómiai irányítását is. Tanítványai között szállóigévé vált mondása: „Fiam, ha nálam leérettségizel, akkor megállod a helyed az életben”. Ez nem csak szállóige lett, hanem tanítványainak szakmai sikerei is ezt bizonyítják országszerte.

A szaktanárok képzésében is országos elismertségre tett szert. Módszertani könyvei, egyéb oktatási dokumentumai segítették az ország szakoktatását.
Tankönyvek egész sorát írta meg, melyeket nívódíjjal is jutalmaztak. Még nyugalomba vonulása után is írt tankönyveket, melyeket napjainkban is haszonnal forgat a diákság.
Munkája elismeréseként a Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1959,1970), a Munka Érdemrend Bronz fokozata (1973), a Kiváló Munkáért (1983) kitüntetésben részesült. Élete nagy része Csorna városához kötődött. Csorna Város Szolgálatáért díjban részesült 2009-ben.

Az iskolai évkönyvünk visszaemlékezésében zárómondatként írja:

„De elmúlnak az évek és az emberek az idő sodrában és lassan azt vesszük észre, hogy emlékké válunk mi magunk is.”

Igen, így igaz, de Dr. Szabó-Kozár János tanár úr soha el nem múló kitörölhetetlen emlékét a szívében szeretettel őrzi örökké minden kollégája, munkatársa és a diákjai szerte a világban.

Csukás Zoltán Mezőgazdasági Szakközépiskola
tanárai, dolgozói, diákjai és az „öregdiákok”.

Búcsúzunk Tőled Tanár úr. Isten veled!

Kovács Béla
tanár úr,
öreg diák

CSORNA, 2012.01.21.

«« vissza Archívum